คลังเก็บหมวดหมู่: แบบทดสอบ

แบบทดสอบ

แบบทดสอบบทที่ 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ http://www.questionwritertracker.com/quiz/14332/N22QHM37.html แบบทดสอบบทที่ 2 ปฎิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ http://www.questionwritertracker.com/quiz/14333/B23C3A69.html แบบทดสอบบทที่ 3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติในโลก http://www.questionwritertracker.com/quiz/14334/EM343RNK.html แบบทดสอบบที่ 4 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม http://www.questionwritertracker.com/quiz/14335/93E3MBF8.html    

โพสท์ใน แบบทดสอบ | ใส่ความเห็น